تبلیغات
هر تکه کاغذ را نمی‌توان بیش از 9 بار تا کرد در هرم خئوپوس در مصر که 2600 سال قبل از مبلاد ساخته شده است، به اندازه‌ای سنگ به کار رفته که می‌توان با آن دیواری آجری به ارتفاع 50 سانتی‌متر دور دنیا ساخت. اگرتمام رگ‌های خونی را در یک خط بگذاریم، تقریبا 97000 کیلومتر می‌شود. وقتی مگس بر روی یک میله فولادی می‌نشیند، میله فولادی به اندازه دو میلیونیم میلیمتر خم می‌شود. آمریکا تا 50 میلیون سال دیگر دو نیم خواهد شد. عدد 2520 را می‌توان بر اعداد 1 تا 10 تقسیم نمود، بدون آن‌که خارج قسمت کسری داشته باشد سی برابر مردمی که امروزه بر سطح زمین زندگی می‌کنند، در زیر خاک مدفون شده‌اند تنها حیوانی که نمی‌تواند شنا کند، شتر است شانس شبیه بودن دو اثر انگشت، یک به 64 میلیارد است